2016.3.5

photographer : Yosuke Sakoda
hair & make : Naoko Morishita